Tajemnice, úsek vnitřních věcí

Řeší:

Agendu vnitřních věcí vykonává tajemnice ÚMOb Plesná v rozsahu:

 • výpisy z aplikace CzechPoint
 • ohlašovna:
  ohlášení změny místa trvalého pobytu
  o ohlášení adresy pro doručování písemností
  o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
  o zrušení údaje o trvalém pobytu
 • zábor veřejného prostranství
 • žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • stížnosti a petice