Formuláře

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení VŘ Výběrové řízení
Dohoda dědiců Dohoda o převodu nájmu hrobu
Formulář oznámení o shromáždění Shromažďování občanů
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Hlášení ukončení chovu psa, hlášení změn - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Oznámení o uložení urny Oznámení o uložení urny do hrobu
Oznámení stanoviště včelstev Oznámení stanoviště včelstev
Oznámení zřízení hrobového místa Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa
Přihláška do evidence chovatelů psů - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přihláška do evidence chovatelů psů - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Připojení k místní komunikaci Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
Žádost k umístění inženýrských sítí do silničního pozemku Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o kácení Povolení kácení dřevin
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Žádost o souhlas se změnou nájemce hrobového místa Žádost o souhlas se změnou nájemce hrobového místa
Žádost o uložení lidských pozůstatků do hrobu Žádost o uložení lidských pozůstatků do hrobu