Charita Ostrava

Charita Ostrava rozšiřuje službu sociální rehabilitace

Charita Ostrava od června rozšiřuje služby pro lidi bez přístřeší. Rozvoj a optimalizaci služby sociální rehabilitace finančně podpořil Evropský sociální fond částkou 2,93 mil Kč.

"Cílem Charity Ostrava je za podpory Operačního programu zaměstnanost během tří let realizace projektu zvýšit pro lidi bez domova dostupnost terénní sociální práce ve startovacích bytech (v sociálním bydlení). Dosud jsme službu poskytovali 20 uživatelům, cílová okamžitá kapacita je 45 lidí bez domova, kteří se budou za podpory sociálních pracovníků připravovat ve startovacích bytech na samostatný život" popisuje základní cíl projektu ředitel ostravské Charity Martin Pražák.