Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy

Vyhlášky SMO

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení naleznete na adrese

http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy