Splašková kanalizace - lokalita Žižkov

Splašková kanalizace - lokalita Žižkov

Upozorňujeme občany městského obvodu Plesná - lokalita Žižkov, na povinnost danou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů o připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci.