Městská policie Ostrava

Působení Městské policie Ostrava na území obvodu Plesná

Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava v Plesné

Informace pro občany

Informace pro občany Plesné

Bezpečnost seniorů

Městská policie se zaměřuje na posílení bezpečnosti seniorů.

Besedy s mladistvými

V rámci posilování bezpečnosti provádí městská policie besedy s mladistvými.

Nábor k městské policii

Seznamte se s možností pracovat u Městské policie Ostrava.

Značení kompenzačních pomůcek

Seznamte se značením kompenzačních pomůcek DNA.