Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v Plesné

Veřejné osvětlení v mětském obvodě Plesná zajišťuje na žádosti občanů prostřednictvím plesenské radnice městská firma Ostravské komunikace, a.s. V nově budovaných lokalitách je pak většinou investorem i zadavatelem developer, který zajišťuje výstavbu komunikací a přípojek k budoucím rodinným domkům. Následně většinou vše, včetně veřejného osvětlení, předává do majetku města Ostravy a pečují o něj opět Ostravské komunikace.


Poruchy na veřejném osvětlení

Poruchy na veřejném osvětlení hlaste na dispečink Ostravských komunikací, a.s., tel. číslo 596 622 922. 

Dispečerovi oznamte :

  1. městský obvod
  2. ulici, kde je porucha – pokud možno přesný název
  3. upřesnění místa poruchy – č. popisné, dvůr, komunikace, případně číslo stožáru
  4. specifikace poruchy – nesvítí plošně, nesvítí x ks světel, blikající svítidlo, poškozené zařízení apod.
  5. kontakt na oznamovatele – pro případné dotazy techniků, kdy poruchu nelze přesně lokalizovat.

Za nahlášení předem děkujeme. Správa veřejného osvětlení