Symboly obvodu

Symboly obvodu Plesná

Městský obvod Plesná byl ustaven ke dni 1.1.1994. Obecní znak a obecní prapor, symboly městského obvodu, nám byly uděleny usnesením Rady města Ostravy dne 11.4.1995.  Poté byly obecní symboly  posvěceny na jakubské pouti v plesenském kostele v témže roce.

Obecní znak 

Znak 2

Obecní znak Plesné vychází z historických pečetí Staré a Nové Plesné a tvoří jej půlený štít, v jehož pravé polovině leží v modrém poli stříbrná kotva, symbol odvozený ze staroplesenského pečetního obrazu. Ten vznikl v roce 1748 převzetím dvou polí erbu tehdejšího majitele panství, císařského hraběte Gianiniho, přičemž modrá barva a kotva mohou vzdáleně odkazovat na původ názvu obce (ples = jezero) a na přítomnost rybníků. Podoba druhého pole je inspirována pečetí Nové Plesné, která byla založena v roce 1789, Josefem, hrabětem Wengerskim a znak vychází z jeho rodového erbu. Ve středu červeného pole je osazena stříbrná růže, od níž "vyrůstají" tři rovněž stříbrná tzv. krojidla. Levá dolní čtvrť přebírá členění z Gianiniho erbu (pětkrát svisle polcený štít), jednotlivá pole však zlatočerným provedením symbolizují lokalizaci Plesné do Slezska.

Obecní prapor

Prapor

Obecní prapor Plesné s poměrem 2:3 je odvozen z prvních dvou znakových polí Staré a Nové Plesné. Tvořen je listem, děleným na dva stejně široké svislé pruhy s bílou kotvou a červený s bílou růží a krojidly.