Organizace a spolky

Knihovna, Sbor dobrovolných hasičů, Farnost Plesná, TJ Sokol Plesná, Klub důchodců, Dům dětí a mládeže

Knihovna

Knihovna v Plesné

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Plesná

Farnost Plesná

Farnost Plesná - informace

TJ Sokol Plesná

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Plesná

Klub důchodců

Klub důchodců v Plesné

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Plesná