Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 27.03.2017 15:26 by Rohovská Kateřina
MÁJOVÁ PLESNÁ 2017

MÁJOVÁ PLESNÁ 2017

Pondělí 27.03.2017 15:05

Městský obvod Plesná Vás zve na 20. ročník folklorního festivalu "Májová Plesná" ve dnech 30.4. - 1.5.2017. Projekt je realizován s finanční podporou města Ostravy.

Převrat v @ komunikaci s cestujícími v Ostravě

Převrat v @ komunikaci s cestujícími v Ostravě

Pondělí 27.03.2017 14:35

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zavádí novou úroveň komunikace s cestujícími. Nově najdete DPO také na sociálních sítích, můžete se stát jeho fanoušky, sledovat, co se kolem dopravního podniku děje, a to dokonce se zpětnou vazbou do 24 hodin.

"Jarní Kuzma" je tady

"Jarní Kuzma" je tady

Úterý 21.03.2017 11:20

I v letošním roce moravskoslezští policisté zrealizují velice oblíbený kurz pro mladé psovody KUZMA neboli kurz zodpovědného majitele městského psa. Jarní kurz se bude konat každou středu od 26.dubna 2017 do 28. června 2017 a podzimní od 6. září 2017 do 8. listopadu 2017 ve sportovním arealu Ostrava - Hulváky a to od 15:30 hod. do 17:00 hod. Kurz je určen pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

OSTRAVA NEVÍDANÁ

OSTRAVA NEVÍDANÁ

Pondělí 20.03.2017 09:14

Ostravské muzeum ve spolupráci s Archivem města Ostravy Vás srdečně zve na výstavu OSTRAVA NEVÍDANÁ ve dnech 24.3. - 2.7.2017, výstava se koná v rámci projektu statutárního města Ostravy k 750. výročí.

OZO láká zahrádkáře

OZO láká zahrádkáře

Pátek 17.03.2017 13:32

OZO Ostrava je připraveno na zahrádkářskou sezonu. Do všech sběrných dvorů v Ostravě jsou už navezeny 18litrové pytle s kompostem a substrátem, jejichž prodej se už v loňském roce setkal s velkým zájmem občanů. Pomalu končí zimní svoz bioodpadu, od dubna se vývoz BIO popelnic překlopí opět do čtrnáctidenního režimu. Ostravané, kteří si loni BIO popelnici nestihli pořídit, mohou o ni na magistrátu zažádat i letos.

Pozvání na pietní vzpomínku

Pátek 17.03.2017 11:21

Pozvání na pietní vzpomínku v lese u Velké Polomi u pomníku Sovětských letců v neděli 23.4.2017 v 15 hodin.Zve Vlastenecké sdružení antifašistů Ostrava, Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, pod záštitou obce Velká Polom.

Uzavírka místní komunikace " VLNITÁ A 26.DUBNA"

Pátek 17.03.2017 09:11

Oznámení občanům o uzavírce místní komunikace Vlnitá a 26.dubna. Na základě žadatele STASPO, spol.s.r.o, Těšínská 254, 716 00 Ostrava 2 - Radvanice bylo dne 6.3.2017 zahájeno řízení o povolení uzavírky:

a) místní komunikace II. tř. - 85b, ul. Vlnitá ( úplná uzavírka)

v termínu od: 18.4.2017 26.4.2017

b) místní komunikace III. tř. - 1c, 26.dubna (částečná uzavírka)

v termínu od: 22.5.2017 - 23.5.2017

Při realizaci stavby "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov", prosíme občany o shovívast v rámci stavebních prací a uzavírek místních komunikací.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Pondělí 13.03.2017 13:37

Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace zve na zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018, který bude probíhat ve dnech: středa 10. května 2017 od 8:00 do 13:00 hod. a čtvrtek 11.května 2017 od 13:00 do 16:00hod.

Poplatek ze psů na rok 2017

Středa 15.02.2017 15:14

Upozorňujeme tímto majitele psů v Plesné, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku je  31.03.2017. Výše poplatku  zůstala stejná jako v předešlých letech: za prvního psa 150,-- Kč a za dalšího psa 500,-- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,-- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uveden 054).

Aneta Laňková, finanční úsek

GULÁŠFEST

Úterý 14.02.2017 11:15

Vážení spoluobčané, součástí letošní Májové Plesné bude opět gulášová soutěž. Vytvořte si tým a přihlaste se do GULÁŠFESTU. Prosíme týmy, které mají zájem, aby se přihlásily na úřadě městského obvodu Plesná paní asistence Bc. Kateřině Rohovské do 10.dubna 2017, email: krohovska@plesna.ostrava.cz , telefon: 599 427 108.

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Pondělí 13.02.2017 10:54

Dne 7.4.2017 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, a to na obvyklých místech. Odvezeny budou 10.4.2017.

Informace pro občany - nové občanské průkazy

Středa 18.01.2017 14:48

Od 1.1.2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn elektronický čip.

Harmonogram svozu BIO popelnic

Pondělí 16.01.2017 08:40

Městský úřad Plesná vás tímto informuje o svozu BIO popelnic.

Oznámení občanům

Pátek 23.09.2016 11:24

Z důvodu modernizace a testování nového systému hlášení rozhlasem, bude v nejbližších dnech zvýšena intenzita hlášení, které je nutné pro řádné odzkoušení systému a bezproblémový chod po jeho modernizaci.

Hlášení může probíhat taktéž spuštěním hudby bez slovního doprovodu.

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny ?

Pátek 23.09.2016 11:17

Od 1. 1. 2016 jsou těm občanů, kteří mají evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny (tj. na adrese úřadu městského obvodu Plesná), ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Pátek 23.09.2016 11:13

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva  o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictví osoby, která byla proškolena výrobcem  spalovacího stacionárního zdroje  a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné

Pátek 23.09.2016 11:06

Městský obvod Plesná informuje, že od 26.9.2016 bude probíhat rekonstrukce  střechy objektu DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné.

WC přístupné v této budově bude po dobu rekonstrukce uzavřeno.  

Nálezy Ostrava

Pátek 23.09.2016 10:50

Od 11.1.2016 mohou občané nově využít přehledové stránky usnadňující hledání  ztracené věci/zvířete na území statutárního města Ostravy. Veškeré evidované nálezy jsou publikovány na stránkách : https://nalezy.ostrava.cz.

 

BAZÁREK

BAZÁREK

Pátek 23.09.2016 10:33

Mateřská škola Ostrava - Plesná - příspěvková organizace Vás všechny zve na bazárek sezonního oblečení, obuvi a sportovních potřeb.

Svatováclavský večer

Středa 21.09.2016 15:32

Městský obvod Plesná ve spolupráci s TJ Sokol Plesná a DDM Vás zve na Svatováclavský večer, který se bude konat v pátek 23.září 2016 od 17 hodin v budově DDM Ostrava - Plesná.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »