Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 27.03.2017 15:26 by Rohovská Kateřina

Pozvánka na Den Seniorů

Pondělí 18.09.2017 14:35

Přijměte pozvánku do Národního památníku II. světové války v Hrabyni, kde se 4. 10. 2017 opět po roce slaví DEN SENIORŮ. 

Připraveno je mnoho zajímavých témat k probrání, do kterých se zapojí i policie ČR nebo Charita Opava. Nebudou chybět ani různé aktivity na postřeh a zasmání, nebo výroba dárečku na památku. Za symbolickou cenu 10 Kč jsou otevřeny i brány památníku k prohlídce.

Podrobnější informace o programu naleznete na přiloženém plakátu. 

Těšíme se na viděnou! 

MUDr. Bohumila Praksová do odvolání neordinuje

Pondělí 18.09.2017 10:00

MUDr. Bohumila Praksová do odvolání neordinuje - onemocněla. Zastupuje MUDr. Květoslava Kacířová na adrese: Ludvíka Podéště 1971, Ostrava - Poruba, tel. 739 100 318 nebo 596 954 734. Ordinační hodiny pro nemocné jsou v pondělí až pátek od 7:15 do 11:00 hod.

Školní autobusová linka

Úterý 05.09.2017 12:47

Jízdní řád školní autobusové linky 290 zajišťuje spojení městského obvodu Plesná s Porubou ve dnech školního vyučování.

Knihovna informuje

Pondělí 28.08.2017 09:10

V rámci Evropského týdne mobility proběhne v knihovně v Plesné:

 • od 1. září do 29.září zábavný kvíz Špunti v dopravě
 • tematická výstava knih během celého září - Českem pěšky i na kole

Od 6.9.2017 bude opět půjčovní doba v knihovně vždy ve středu od 8:00 - 11:30 hod. a od 12:30 hod. - 17:00 hod.

 

Sběr šrotu - 7.10.2017

Pondělí 21.08.2017 13:04

V rámci podzimního úklidu provede Sbor dobrovolných hasičů v Plesné v sobotu 7.10.2017 v dopoledních hodinách sběr kovového šrotu. Hasiči prosí spoluobčany, kteří tento nepotřebný železný šrot mají, aby jej připravili v daný termín před svá obydlí. Sběr bude ještě před termínem vyhlášen v místním rozhlase.

                                       Předem děkují hasiči z Plesné

Informace občanům Městského obvodu Plesná

Pondělí 26.06.2017 14:01

Fáze a etapy stavby "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov":

 • Fáze č. 1 od 31.7.2017 - 3.8.2017 uzavírka MK 26.dubna
 • Fáze č. 2 od 4.8.2017 - 17.8.2017 uzavírka MK 26. dubna
 • Fáze č. 3 od 18.8.2017 - 24.9.2017 uzavírka MK 26. dubna
 • Fáze č. 4 od 25.9.2017 - 1.10.2017 uzavírka MK Na Žižkově
 • Fáze č. 5 od 2.10.2017 - 8.10.2017 uzavírka MK Na Žižkově
 • Fáze č. 6 od 9.10.2017 - 26.10. 2017 uzavírka MK 26. dubna
 • Fáze č. 7 od 27.10.2017 - 31.10.2017 uzavírka MK 26.dubna
 • Fáze č. 8 od 1.11.2017 - 10.11.2017 práce na silnici ul. Martinovská

Velkoobjemový odpad

Pátek 02.06.2017 11:26

Městský obvod Plesná oznamuje občanům, dne 13.10.2017 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad a to na obvyklých místech. Odvezeny budou 16.10.2017.

Svozový den pro BIO

Pátek 07.04.2017 12:38

Svozový den pro BIO popelnice zůstává stejný

Se začátkem dubna přešel v Ostravě svoz zeleně z BIO popelnic ze zimního do letního režimu. Nádoby budou opět vyprazdňovány ve čtrnáctidenním intervalu. OZO Ostrava tímto ujišťuje občany všech městských obvodů, že termíny zůstávají stejné jako v uplynulém období.

Termín svozu zeleně v Městském obvodu Plesná:                        PÁTEK – sudý týden

Převrat v @ komunikaci s cestujícími v Ostravě

Převrat v @ komunikaci s cestujícími v Ostravě

Pondělí 27.03.2017 14:35

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zavádí novou úroveň komunikace s cestujícími. Nově najdete DPO také na sociálních sítích, můžete se stát jeho fanoušky, sledovat, co se kolem dopravního podniku děje, a to dokonce se zpětnou vazbou do 24 hodin.

"Jarní Kuzma" je tady

"Jarní Kuzma" je tady

Úterý 21.03.2017 11:20

I v letošním roce moravskoslezští policisté zrealizují velice oblíbený kurz pro mladé psovody KUZMA neboli kurz zodpovědného majitele městského psa. Jarní kurz se bude konat každou středu od 26.dubna 2017 do 28. června 2017 a podzimní od 6. září 2017 do 8. listopadu 2017 ve sportovním arealu Ostrava - Hulváky a to od 15:30 hod. do 17:00 hod. Kurz je určen pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

OZO láká zahrádkáře

OZO láká zahrádkáře

Pátek 17.03.2017 13:32

OZO Ostrava je připraveno na zahrádkářskou sezonu. Do všech sběrných dvorů v Ostravě jsou už navezeny 18litrové pytle s kompostem a substrátem, jejichž prodej se už v loňském roce setkal s velkým zájmem občanů. Pomalu končí zimní svoz bioodpadu, od dubna se vývoz BIO popelnic překlopí opět do čtrnáctidenního režimu. Ostravané, kteří si loni BIO popelnici nestihli pořídit, mohou o ni na magistrátu zažádat i letos.

Poplatek ze psů na rok 2017

Středa 15.02.2017 15:14

Upozorňujeme tímto majitele psů v Plesné, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku je  31.03.2017. Výše poplatku  zůstala stejná jako v předešlých letech: za prvního psa 150,-- Kč a za dalšího psa 500,-- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,-- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uveden 054).

Aneta Laňková, finanční úsek

Oznámení občanům

Pátek 23.09.2016 11:24

Z důvodu modernizace a testování nového systému hlášení rozhlasem, bude v nejbližších dnech zvýšena intenzita hlášení, které je nutné pro řádné odzkoušení systému a bezproblémový chod po jeho modernizaci.

Hlášení může probíhat taktéž spuštěním hudby bez slovního doprovodu.

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny ?

Pátek 23.09.2016 11:17

Od 1. 1. 2016 jsou těm občanů, kteří mají evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny (tj. na adrese úřadu městského obvodu Plesná), ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Pátek 23.09.2016 11:13

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva  o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictví osoby, která byla proškolena výrobcem  spalovacího stacionárního zdroje  a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné

Pátek 23.09.2016 11:06

Městský obvod Plesná informuje, že od 26.9.2016 bude probíhat rekonstrukce  střechy objektu DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné.

WC přístupné v této budově bude po dobu rekonstrukce uzavřeno.  

Nálezy Ostrava

Pátek 23.09.2016 10:50

Od 11.1.2016 mohou občané nově využít přehledové stránky usnadňující hledání  ztracené věci/zvířete na území statutárního města Ostravy. Veškeré evidované nálezy jsou publikovány na stránkách : https://nalezy.ostrava.cz.

 

Upozornění pro občany MOb Plesná!!!

Středa 13.01.2016 16:41

Od letošního roku bude z MOb Plesné svážen bioodpad ze dvou míst, k tomu určených. Kontejnery jsou opatřeny nálepkou, na které je uvedeno, jaké odpady mohou občané do těchto nádob vyhazovat a jaké ne. Je zde také možnost přistavení velkoobjemového kontejneru na Vámi určené místo, podmínkou je však naplnění kontejneru.

Odchyt psů

Pátek 15.05.2015 07:09

Upozorňujeme občany, že dle ust. § 42 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba, která složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »