Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Pondělí 27.03.2017 15:26 by Rohovská Kateřina

UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA ULICE SPOJOVACÍ OD 20.11.2017 - 26.11.2017

Čtvrtek 09.11.2017 08:19

Právnická osoba STRABAG, a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov, IČ: 60838744, odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov oznámila plánovanou opravu místní komunikace - ul. Spojovací, parc. č. 884/50 v k.ú. Stará Plesná - úplná uzavírka z důvodu oprav na vozovce.

Termín: od 20.11.2017 - 26.11.2017

Náhradní termín: od 27.11.2017 - 3.12.2017

DARUJME DĚTEM RADOST

Úterý 26.09.2017 09:05

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. pořádá akci s názvem DARUJME DĚTEM RADOST. Jedná se o materiální pomoc (hračky, dárky) chudým nebo potřebným dětem z pěstounských rodin, rodin, které bydlí na azylových domech či klientům sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Přispět mohou všichni, kteří mají pomoci. Dárečky se umísťují do krabic (ideálně od bot). Můžete si vybrat, zda chcete obdarovat chlapce nebo dívku a pro jak staré dítě dárek bude. Tuto informaci poté nalepíte na štítek na krabici, aby váš dárek dostalo vhodné dítě. Sběr krabic s dárky bude probíhat od 1.10.2017 do 30.11.2017 na adrese: Úřad městského obvodu Ostrava - Plesná, kontaktní osoba: Zuzana Baierová Petrášová, DiS, tel. 599 427 102 - pouze v úřední hodiny.

VELKÁ CENA OSTRAVY

Čtvrtek 21.09.2017 13:41

Městský svaz stolního tenisu Ostrava zve na turnaje "Velké ceny Ostravy", turnaje ve stolním tenise, které se konají ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a akce jsou určeny všem zájemcům o hru stolního tenisu. Více informací naleznete na www.ostravskypinec.cz . Těšíme se na účast široké "ostravské" veřejnosti.

Školní autobusová linka

Úterý 05.09.2017 12:47

Jízdní řád školní autobusové linky 290 zajišťuje spojení městského obvodu Plesná s Porubou ve dnech školního vyučování.

Knihovna informuje

Pondělí 28.08.2017 09:10

V rámci Evropského týdne mobility proběhne v knihovně v Plesné:

 • od 1. září do 29.září zábavný kvíz Špunti v dopravě
 • tematická výstava knih během celého září - Českem pěšky i na kole

Od 6.9.2017 bude opět půjčovní doba v knihovně vždy ve středu od 8:00 - 11:30 hod. a od 12:30 hod. - 17:00 hod.

 

Informace občanům Městského obvodu Plesná

Pondělí 26.06.2017 14:01

Fáze a etapy stavby "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov":

 • Fáze č. 1 od 31.7.2017 - 3.8.2017 uzavírka MK 26.dubna
 • Fáze č. 2 od 4.8.2017 - 17.8.2017 uzavírka MK 26. dubna
 • Fáze č. 3 od 18.8.2017 - 24.9.2017 uzavírka MK 26. dubna
 • Fáze č. 4 od 25.9.2017 - 1.10.2017 uzavírka MK Na Žižkově
 • Fáze č. 5 od 2.10.2017 - 8.10.2017 uzavírka MK Na Žižkově
 • Fáze č. 6 od 9.10.2017 - 26.10. 2017 uzavírka MK 26. dubna
 • Fáze č. 7 od 27.10.2017 - 31.10.2017 uzavírka MK 26.dubna
 • Fáze č. 8 od 1.11.2017 - 10.11.2017 práce na silnici ul. Martinovská

Svozový den pro BIO

Pátek 07.04.2017 12:38

Svozový den pro BIO popelnice zůstává stejný

Se začátkem dubna přešel v Ostravě svoz zeleně z BIO popelnic ze zimního do letního režimu. Nádoby budou opět vyprazdňovány ve čtrnáctidenním intervalu. OZO Ostrava tímto ujišťuje občany všech městských obvodů, že termíny zůstávají stejné jako v uplynulém období.

Termín svozu zeleně v Městském obvodu Plesná:                        PÁTEK – sudý týden

Převrat v @ komunikaci s cestujícími v Ostravě

Převrat v @ komunikaci s cestujícími v Ostravě

Pondělí 27.03.2017 14:35

Dopravní podnik Ostrava (DPO) zavádí novou úroveň komunikace s cestujícími. Nově najdete DPO také na sociálních sítích, můžete se stát jeho fanoušky, sledovat, co se kolem dopravního podniku děje, a to dokonce se zpětnou vazbou do 24 hodin.

"Jarní Kuzma" je tady

"Jarní Kuzma" je tady

Úterý 21.03.2017 11:20

I v letošním roce moravskoslezští policisté zrealizují velice oblíbený kurz pro mladé psovody KUZMA neboli kurz zodpovědného majitele městského psa. Jarní kurz se bude konat každou středu od 26.dubna 2017 do 28. června 2017 a podzimní od 6. září 2017 do 8. listopadu 2017 ve sportovním arealu Ostrava - Hulváky a to od 15:30 hod. do 17:00 hod. Kurz je určen pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

Poplatek ze psů na rok 2017

Středa 15.02.2017 15:14

Upozorňujeme tímto majitele psů v Plesné, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku je  31.03.2017. Výše poplatku  zůstala stejná jako v předešlých letech: za prvního psa 150,-- Kč a za dalšího psa 500,-- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,-- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uveden 054).

Aneta Laňková, finanční úsek

Oznámení občanům

Pátek 23.09.2016 11:24

Z důvodu modernizace a testování nového systému hlášení rozhlasem, bude v nejbližších dnech zvýšena intenzita hlášení, které je nutné pro řádné odzkoušení systému a bezproblémový chod po jeho modernizaci.

Hlášení může probíhat taktéž spuštěním hudby bez slovního doprovodu.

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny ?

Pátek 23.09.2016 11:17

Od 1. 1. 2016 jsou těm občanů, kteří mají evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny (tj. na adrese úřadu městského obvodu Plesná), ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Pátek 23.09.2016 11:13

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva  o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictví osoby, která byla proškolena výrobcem  spalovacího stacionárního zdroje  a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné

Pátek 23.09.2016 11:06

Městský obvod Plesná informuje, že od 26.9.2016 bude probíhat rekonstrukce  střechy objektu DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné.

WC přístupné v této budově bude po dobu rekonstrukce uzavřeno.  

Nálezy Ostrava

Pátek 23.09.2016 10:50

Od 11.1.2016 mohou občané nově využít přehledové stránky usnadňující hledání  ztracené věci/zvířete na území statutárního města Ostravy. Veškeré evidované nálezy jsou publikovány na stránkách : https://nalezy.ostrava.cz.

 

Upozornění pro občany MOb Plesná!!!

Středa 13.01.2016 16:41

Od letošního roku bude z MOb Plesné svážen bioodpad ze dvou míst, k tomu určených. Kontejnery jsou opatřeny nálepkou, na které je uvedeno, jaké odpady mohou občané do těchto nádob vyhazovat a jaké ne. Je zde také možnost přistavení velkoobjemového kontejneru na Vámi určené místo, podmínkou je však naplnění kontejneru.

Odchyt psů

Pátek 15.05.2015 07:09

Upozorňujeme občany, že dle ust. § 42 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může provádět odchyt toulavých a opuštěných psů pouze odborně způsobilá osoba, která složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »