Aktuality

[1]
Zastupitelstvo obvodu
22 5 2024

Zastupitelstvo obvodu

Přijměte srdečné pozvání na jednání Zastupitelstva městského obvodu dne 5. června 2024 od 17 hodin v zasedací místnosti ÚMOb Plesná, Dobroslavická 83/8, Ostrava-Plesná.

Informace Charity Ostrava
14 5 2024

Informace Charity Ostrava

Hlavenková, Harries, Savka a Boráková – Sešli se, aby pomohli… 3. 10. 2024

Beata Hlavenková s kapelou Snů, James Harries & Band (UK) a muzikáloví pěvci Tomáš Savka a Veronika Boráková s doprovodem vystoupí 3. 10. 2024 od 19 h v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu při benefici na podporu Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří, který Charita Ostrava provozuje od roku 1998. Letos začala rekonstrukce vybudováním nezbytného lůžkového výtahu a bude pokračovat vybudováním 8 nových jednolůžkových pokojů, které zajistí soukromí a samostatné zázemí pro klienty, kteří nyní žijí ve sdílených pokojích. Výtěžek benefice nám v rámci povolené veřejné sbírky pomůže se spolufinancováním rekonstrukce. Předprodej vstupenek probíhá na: www.dkakord.cz

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a mnoha dalších partnerů. Těšíme se na Vás!

Den otevřených dveří k 30. výročí služeb pro lidi v nouzi

Charita Ostrava Vás u příležitosti 30. výročí otevření azylových domů a poradenského centra srdečně zve na Den otevřených dveří ve středu 12. 6. 2024 v době 13-17 h. Zájemci mohou získat informace o poskytovaných službách, seznámit se s prostředím a personálem v azylovém domě s noclehárnou pro muže, azylovém domě pro matky s dětmi a v Poradně Charity Ostrava. Srdečně zveme širokou veřejnost a těšíme se na Vaši návštěvu!

Setkávání pečujících o lidi s demencí

Člověk pečující v domácím prostředí o svého blízkého, který trpí onemocněním demencí, se může ocitnout na hranici svých psychických i fyzických možností. Pomocí může být sdílení náročnosti domácí péče s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Srdečně Vás zveme na bezplatná Setkávání pečujících v termínech 24. 9., 22. 10. 2024, 16–18 h, která povede odborník v oblasti péče o lidi s demencí. Účastníci setkání společně řeší témata, otázky
a situace spojené s každodenní péčí a životem s člověkem s onemocněním. Místo setkávání a kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Mgr. Martina Krhutová, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692, web: www.ostrava.charita.cz

Jak pečovat o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termíny kurzu jsou 20. 6. 2024, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Stále jsem to já - služba pro lidi s onemocněním demencí

Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory nabízí aktivitu „Stále jsem to já“ lidem, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence. Nemocný člověk, kterému lékař sdělí tuto diagnózu, se často ocitá v depresi, má strach z budoucnosti, potřebuje   poradit, jak řešit svou nelehkou životní situaci.

Nabídneme Vám informace, poradenství, podporu a také místo, kde můžete být sami sebou, prostředí, kde budete přijímán(a) jako jedinečná lidská bytost. V rámci aktivity máte možnost si také „jen“ popovídat, sdílet Vaše obavy a představy o budoucnosti. Aktivita "Stále jsem to já" je pro veřejnost bezplatná a lze ji využít každou středu v době 10 – 12 h, 13 – 15 h. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný, individuální termín. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontakty: Charita Ostrava, Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh

Ivona Polášková, DiS., 739 323 933, ivona.polaskova@ostrava.charita.cz

Bc. Veronika Curylová, 731 131 951, veronika.curylova@ostrava.charita.cz

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Své poslání naplňuje již od roku 1994 a připomene si letos 30. výročí. Všechny služby jsou anonymní a bezplatné, určené lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně. Po domluvě je možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Konzultovat a objednávat se můžete na kontaktech: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz

 

 

Vesnické sportovní hry
9 5 2024

Vesnické sportovní hry

Pro soutěž v přespolním běhu Vesnických sportovních her hledáme běžce a běžkyně s trvalým bydlištěm v Ostravě -  Plesné. Přespolní běh v délce 5,4 km se uskuteční v sobotu 25.5. 2024 dopoledne v Olbramicích.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na čísle 608 979 425

Děkujeme 

TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ LES
9 5 2024

TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ LES

Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace  pořádá v sobotu 25.5.2024 v době od 9.30 do 13.00 hodin ve Sportovním areálu Myslivna v Porubě (začátek – aut. zast. Studentské koleje, konečná zastávka autobusů č.37 a 40) TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ LES

Vstupné: Dobrovolné

 

Akce se koná za každého počasí!

V případě dotazů volejte 725 037 080.

Pro děti budou připraveny stanoviště s úkoly, v cíli pak obdrží odměnu za jejich splnění.

Na akci budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy

Letáček zde.

UZAVÍRKA ČÁSTI KOMUNIKACE UL. KARLA SVOBODY V ÚSEKU OD UL. LIŠČÍ PO UL. VLNITOU - REALIZACE STAVBY "ZÍDKA NA UL. KARLA SVOBODY V OSTRAVĚ – PLESNÉ“
9 4 2024

UZAVÍRKA ČÁSTI KOMUNIKACE UL. KARLA SVOBODY V ÚSEKU OD UL. LIŠČÍ PO UL. VLNITOU - REALIZACE STAVBY "ZÍDKA NA UL. KARLA SVOBODY V OSTRAVĚ – PLESNÉ“

Vážení spoluobčané,
dovolte nám abychom Vás informovali, že stavba zídky na ul. Karla Svobody, bude probíhat v termínu od 15. 4. 2024 do 30. 5. 2024  v těchto etapách, s omezením dopravního provozu v úseku od křižovatky s ulicí Liščí po  křižovatku s ulicí Vlnitá:

 - od 15.4.2024 do 30.4.2024  do 12.00 hodin  bude v rámci stavby  úplná uzavírka 

- od 30. 4. 2024 od 12.00 hodin do 20.5.2024 bude částečná uzavírka pro vozidla nad 3,5 t , osobní auta projíždět mohou

- od 20.5. 2004 do 30.5. 2024 bude opět úplná uzavírka, s tím, že tento termín zahrnuje náhradní termín pro případné odložené práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Pokud budou klimatické podmínky dobré, práce se provedou v prvních 5-ti dnech a provoz bude puštěn dříve.

 

Po dobu uzávěry ulice Karla Svobody bude autobusová linka č. 47 obousměrně vedena po silnicích 26.dubna a Vlnité.

Autobusová zastávka „Liščí“ bude po dobu stavební činnosti přemístěna na zastávku „Stavebniny“.

Tímto se předem omlouváme za dopravní omezení během realizace stavby a další případné komplikace, které mohou nastat (zvýšený hluk, prašnost apod.).

Stavbu realizuje společnost Ostravské komunikace a.s. V případě problémů se můžete obrátit na vedoucího stavby, kterým je Ing. Pavel Švec, tel: 724 149 081.

Mapový podklad k nahlédnutí zde

Kontaktní místo pro bydlení
4 3 2024

Kontaktní místo pro bydlení

Seznamte se s pomocí v obtížných sociálních situacích.

17 1 2024

Podpora lidem v nouzi

Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí finanční pomoc lidem, kteří se vinou socioekonomické krize dostali do tíživé životní situace a vyčerpali všechny ostatní možnosti podpory. a je určena :

  • Senioři 60+.
  • Samoživitelky/samoživitelé.
  • Chudé rodiny.
  • Muži/ženy/dlouhodobě nemocní/handicapovaní.
Poplatek za psa v roce 2024
3 1 2024

Poplatek za psa v roce 2024

Upozorňujeme tímto majitele psů v MOb Plesná, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku je do 31.3.2024. Výše poplatku  zůstala stejná jako v předešlých letech: za prvního psa 150,-- Kč a za dalšího psa 500,-- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,-- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uveden 054).

Nová zelená úsporám light
19 12 2023

Nová zelená úsporám light

Seznamte se s dalším dotačním titulem.

Varování před podvodnými SMS
13 11 2023

Varování před podvodnými SMS

Přiložený leták Vás informuje o podvodných sms.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví
12 10 2023

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví

Pokyny pro provádění zásahů v době vegetačního klidu.

Větve již do Třebovic
10 8 2023

Větve již do Třebovic

Větve vozte do Třebovic

Od 14. 8. 2023 zastavuje OZO Ostrava příjem větví ve sběrném dvoře v Ostravě-Porubě. Důvodem je nedostatečná kapacita tohoto sběrného dvora. Občané Poruby a okolních městských obvodů však mohou plně využívat služeb nedalekého třebovického sběrného dvora.

Svoz směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu
28 7 2023

Svoz směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

OZO Ostrava s.r.o.  upozorňuje, že svoz směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu je v městském obvodu Plesná zahájen v odvozové dny od 6:00 hodin ráno.  

Vzhledem k výše uvedenému žádá občany o přistavení nádob k odvozu  v odvozové dny od 6:00 hodin ráno.

Postup k připojení na kanalizaci
19 4 2023

Postup k připojení na kanalizaci

Jak se připojit na novou kanalizaci?

Spory o nádoby na komunální odpad
29 3 2023

Spory o nádoby na komunální odpad

Seznamte se s pravidly užívání nádob na komunální odpad

SOCIOPOINT
8 3 2023

SOCIOPOINT

Seznamte s možnostmi pomoci v tíživé situaci.

Informace z obvodu
9 2 2023

Informace z obvodu

Máte-li zájem o více informací z městského obvodu, nabízíme tyto možnosti.

Otevírací doba pošty v Plesné
6 12 2022

Otevírací doba pošty v Plesné

Od dubna 2022 je otevírací doba pošty v Plesné pondělí až pátek od 14 do 17 hodin.

15 7 2020

SENIOR EXPRES PORUBA

Přečtěte si možnosti využití této služby.

[1]