Záplavová území

Záplavová území plesenského potoka

Záplavová území

Záplavová území plesenského potoka v km 0,000-6,720 v katastrálním území Stará Plesná a Nová Plesná, v měřítku 1:2000