Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejné zakázky malého rozsahu

Poslední změna: Středa 21.06.2017 08:50 by prokesovama
Veřejné zakázky malého rozsahu v obvodu Plesná

Poskytování komplexních právních služeb

Výzva k zaslání cenové nabídky na poskytování komplexních právních služeb, právní pomoc, spočívající ve vedení přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a právní služby při exekučním vymáhání pohledávek.

Vypracování znaleckého posudku na realizaci stavebních úprav

Vypracování znaleckého posudku na nedostatky přípravy a realizace stavebních úprav Mateřské školy Ostrava-Plesná.

Zimní údržba místních komunikací

Jedná se o zimní údržbu místních komunikací (mimo silnice 26. dubna, Dobroslavická, K. Svobody a Vlnitá.

Oprava komunikace Na Žižkově

Stavba zahrnuje opravu stávající částečně zpevněné komunikace ulice Na Žižkově v Ostravě - Plesné v šířce 3,00 m a v délce 146 m.

Nákup traktoru k údržbě veřejné zeleně a komunikací

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vást tímto žádá o zaslání cenové nabídky na nákup "Traktoru k údržbě veřejné zeleně a komunikací."

Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě – Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky ve věci zpracování žádosti o dotaci pro stavbu „Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě – Plesné“.

Grafické zpracování a tisk občasníku PLESO

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na „Grafické zpracování a tisk občasníku PLESO“.

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - I. etapa - rekonstrukce střechy objektu

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na „Rekonstrukci DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - I. etapa - rekonstrukce střechy objektu“.

Nákup automobilu včetně tažného zařízení pro služební účely ÚMOb Plesná

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Nákup automobilu včetně tažného zařízení pro služební účely ÚMOb Plesná". Výzva k zaslání cenové nabídky zde.

Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě Plesné".

Technický dozor realizace stavby Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě - Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na technický dozor realizace stavby Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě - Plesné.

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy vč. interiéru - zrušeno

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy, vč. interiéru"

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě Plesné II. etapa - rekonstrukce budovy, vč. ineriéru - Nově zadáno

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy, vč. interiéru"

Oprava havarijního stavu toku Plesenka v ř.km 5,490 - 5,640

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky vypracovaní projektové dokumentace stavby "Oprava havarijního stavu toku Plesenka v ř.km 5,490 - 5,640"

" Technický dozor při realizaci stavby - Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy vč. interiéru "

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na " Technický dozor při realizaci stavby - Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy vč. interiéru".

"Instalace a provoz rozhlasu"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Instalaci a provoz rozhlasu" v MOb Plesná

Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na vypracování "Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné"

"Schody HZS Plesná"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Schody HZS Plesná".

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »