Splašková kanalizace II. etapa - informace

Zde naleznete veškeré informace k probíhající akci "kanalizace".

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby - Splašková kanalizace Plesná - II. etapa II. část

Pasportizace

Pasportizace poruch stavebních objektů.

Opatření obecné povahy - omezení provozu

Oprava vodovodu na ul. Na Milířích.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice

Rozhodnutí Magistrátu města Ostrava, odboru dopravy.