Volnočasové aktivity

Papučový den 2022

Pomozte mobilním hospicům.

Majáček - rádce pro nejmenší

Policie ČR v rámci prevence vydala sešity k bezpečnosti nejmenších.

S knížkou do života

Akce Knihovny města Ostravy.

Znovuotevření knihovny

Knihovna je zpět.

Prevence kriminality

Rozšíření možnosti volnočasových aktivit v MOb Plesná Statutární město Ostrava poskytlo městskému obvodu Plesná, za účelem zabezpečení prevence kriminality v roce 2020, příspěvek na provoz hřiště na ul. Hrabek. Příspěvek města je určen v rámci projektu „Rozšíření možnosti volnočasových aktivit“ na financování osobních nákladů správce hřiště.

Volnočasové aktivity v MOb Plesná

V rámci dotace v oblasti prevence kriminality pro rok 2016 a 2017 se podařilo, pro děti a mládež využívající hřiště na ulici Hrabek v městském obvodě Plesná, získat dotaci na rozšíření možných volnočasových aktivit. Z poskytnuté dotace byly hrazeny náklady na správce hřiště a pořízení nového sportovního vybavení. Taktéž v rámci prevence kriminality pro rok 2019 se podařilo, pro děti a mládež využívající hřiště na ulici Hrabek v městském obvodě Plesná, získat dotaci na rozšíření možných volnočasových aktivit. Z poskytnuté dotace byly hrazeny náklady na správce hřiště.