Prevence kriminality

Rozšíření možnosti volnočasových aktivit v MOb Plesná Statutární město Ostrava poskytlo městskému obvodu Plesná, za účelem zabezpečení prevence kriminality v roce 2020, příspěvek na provoz hřiště na ul. Hrabek. Příspěvek města je určen v rámci projektu „Rozšíření možnosti volnočasových aktivit“ na financování osobních nákladů správce hřiště.