Mateřská škola Ostrava -Plesná - příspěvková organizace - povinně zveřejňované informace

Rozpočty MŠ

Dokumenty Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace, zveřejňované dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou rovněž zveřejněny na elektronické úřední desce MOb Plesná. V listinné podobě jsou k nahlédnutí u příspěvkové organizace.