Klub důchodců

Klub důchodců v Plesné

Součástí společenského života seniorů v Plesné je také Klub důchodců. Jeho činnost je pestrá a různorodá, jeho členové se velkou měrou podílejí na životě obce.

Schůze Klubu důchodců jsou ve společenské místnosti obecního úřadu každé první úterý v měsíci.

Klub důchodců informuje - v roce 2019 jsme uskutečnili tyto zájezdy, více zde

Zprávu o činnosti klubu v roce 2019 naleznete zde.

Mladí lidé se nad tím nezamýšlejí, členové klubu důchodců si ovšem tento fakt dobře uvědomují. Nemá smysl nad během času naříkat. Pokud to jen trochu jde, pomůže v boji se stárnutím pohyb a aktivita.

Věřte, že nezapomínáme na členy klubu, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastňovat našich akcí. Navštěvujeme je v předvánočním čase. A všem našim jubilantům chodíme blahopřát k narozeninám.  Ještě jednou blahopřejeme!


Na konci roku 2020 budeme sice o rok starší, ale při tom bohatém programu nebudeme mít čas si to uvědomit. Hodně sil a zdraví v roce 2020 členkám a členům klubu a všem spoluobčanům přeje
za Výbor

Klub důchodců v Plesné