Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Farnost Plesná

Poslední změna: Středa 23.05.2018 16:16
Farnost Plesná - informace

Farnost v Plesné byla založena buď od opatství žďárského nebo od některého světského držitele, jemuž klášter ves Plesnou ve 14. století (po roce 1300) přepustil. Dokladem o tom, že plesenská farnost je již stará, i když nemáme přesné datum založení, jsou i zmínky o některých farářích. První známý farář plesenský zde působil kolem roku 1450.

fara

 

Tříkrálová sbírka 2012

Charita Ostrava (odkaz zde) se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika (odkaz zde). Tříkrálová sbírka 2012 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2012. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv.Alexandra. Z finančních příspěvků dárců budou podpořeny v roce 2012 tyto projekty:
Plánované využití výtěžku sbírky – Charita Ostrava:
1. Podpora osob bez přístřeší v charitním domě sv. Benedikta Labre – provozní náklady a rekonstrukce střechy.
2. Podpora matek s dětmi v charitním azylovém domě sv. Zdislavy – rekonstrukce vstupní brány.
3. Podpora lidí v závěrečném stádiu života – provozní náklady Mobilní hospicové jednotky.
4. Podpora uživatelů služeb Poradny Charity Ostrava - provozní náklady. Podpora seniorů – provozní náklady Charitní pečovatelské služby - střediska Tereza.
5. Pořízení objektu pro zajištění dobrovolnických aktivit, vzdělávání a manažerského zázemí Charity Ostrava.
6. Přímá humanitární pomoc uživatelům poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava – lidé bez domova, lidé s duševním onemocněním, lidé v nepříznivé životní situaci.
7. Podpora lidí bez přístřeší v azylovém domě blahoslavené Matky Terezy – nákup vybavení (Nový Jičín).
8. Přímá pomoc osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením (Nový Jičín).
Plánované využití výtěžku sbírky – Charita sv. Alexandra:
1. Rozvoj chráněných dílen.
2. Humanitární aktivity.
3. Rozvoj chráněného bydlení a podpora sociálních služeb.
Hledáme různé finanční a jiné možnosti,jak uskutečňovat naše projekty na pomoc lidem v obtížných životních situacích. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, s žádostí o pomoc při této celostátní sbírkové akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Protože lze předpokládat snižování podpory pro sociální služby z veřejných zdrojů, využijeme výnos Tříkrálové sbírky 2012 především na udržení existence poskytovaných služeb. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2012, předem děkujeme!
V Tříkrálové sbírce 2011, které se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, bylo celkem vykoledováno 1 281 293,- Kč. Za tento výsledek patří poděkování dárcům, koledníkům i těm, kteří se na zdárném úspěchu Tříkrálové sbírky 2011spolupodíleli – úřadům veřejné správy a farním úřadům. Částka 837 703,- Kč, kterou Charita Ostrava obdržela, byla použita pro tyto projekty:
Výtěžek z TKS 2011 byl určen Charitou Ostrava pro tyto projekty (707 703 Kč):
1. Podpora osob bez přístřeší v charitním azylovém domě sv. Františka – rekonstrukce.
2. Podpora seniorů v charitním domě pokojného stáří sv. Václava – výměna oken.
3. Podpora osob bez přístřeší v azylovém domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi - rekonstrukce střechy.
4. Podpora osob bez přístřeší v charitním nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre – výstavba zimní noclehárny.
5. Podpora osob bez přístřeší ve službě Startovací byty – sociální rehabilitace.
6. Přímá pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov.
7. Přímá pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava.
8. Přímá pomoc lidem bez přístřeší v charitním azylovém domě a noclehárně sv.Františka.
9. Podpora seniorů - Charitní pečovatelská služba-střed. Tereza.
10. Podpora lidí v závěrečném stádiu života – Mobilní hospicová jednotka.
Výtěžek z TKS 2011 byl určen Charitou sv. Alexandra pro tyto projekty (130 000 Kč):
1. Rozvoj chráněných dílen.
2. Humanitární aktivity.
3. Podpora sociálních služeb.
Při rozdělení výtěžku sbírky (koledování i DMS) se postupuje následovně: 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní a farní charity), 15 % podpoří projekty diecézních charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky.
Pořadatelem Tříkrálové sbírky 2012 je Charita Česká republika se sídlem v Praze. Sbírka byla osvědčena Magistrátem hl. města Prahy podle ust. § 4 ods. 1 zákona č.117/2001 Sb. O veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.
Při pořádání Tříkrálové sbírky Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy, finanční výnos je vložen na konto veřejné sbírky. Využití a vyúčtování financí z Tříkrálové sbírky pro záměry Charity Ostrava jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě ostravsko – opavské.
Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094, email ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky tel./fax: 596 237 831, email alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »