Farnost Plesná

Farnost Plesná - informace

Farnost v Plesné byla založena buď od opatství žďárského nebo od některého světského držitele, jemuž klášter ves Plesnou ve 14. století (po roce 1300) přepustil. Dokladem o tom, že plesenská farnost je již stará, i když nemáme přesné datum založení, jsou i zmínky o některých farářích. První známý farář plesenský zde působil kolem roku 1450.

fara