Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informace pro občany

Poslední změna: Středa 23.05.2018 16:22
Informace pro občany Plesné

Městská policie Ostrava zřídila bezplatnou tzv."neurgentní telefonní linku" 800 199 922

Zde oznamujte např.závady nebo poškození veřejně prospěšného zařízení (dopravní značení, lavičky, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek), závady na vodovodních sítích, rozvodných sítích, neschůdnost chodníků, černé skládky, neupravenou veřejnou zeleň, poškozené dřeviny, uliční značení, orientační značky, apod.
Cílem je snížit počet neurgentních hovorů na tísňové linky složek integrovaného záchranného systému (hasiče, záchrannou službu, policii), které nepředstavují bezprostřední riziko pro občany a blokují jeho pracovníky pro opravdu závažné bezodkladné situace s ohrožením života a majetku.

Co dělat když se stanete obětí trestného činu či přestupku?

Někteří občané, a jistě jich není málo, měli v minulosti bohužel tu špatnou zkušenost, že se stali obětí trestného činu či přestupku.Po každé takové události je bezpodmínečně nutné ohlásit tuto skutečnost policistům.
I u tzv. bagatelní trestné činnosti, kdy si občané řeknou „vždyť se zase tak mnoho nestalo“ nebo „ to mi ani nestojí za to hlásit, stejně nic nevyřeší a já jen ztrácím čas“, je to nutné. V mnoha případech mohou poškození svým svědectvím pomoci odhalit např. pachatele sériové majetkové trestné činnosti. Nemluvě o nalezení ukradené věci, či vypátrání pachatele.
U závažnějších trestných činů je oznámení protiprávního jednání naprostou samozřejmostí. V naprosté většině obvodních oddělení v Ostravě čekají na veřejnost zbrusu nové, moderní a přátelské prostory. Na všech pak zkušení, taktní a přívětiví policisté, kteří se k občanům chovají přesně tak, jak jim ukládá zákon. Pryč je doba nepřátelských, povýšeneckých a arogantních příslušníků.
Nebojte se tedy policistům ohlásit příkoří, která vás potkají. Máte na to právo! Pomůžeme vám! 

 

Informace rodičům školáků

Název není úplně přesný, protože se týká jen části rodičů plesenských dětí, a sice jen dětí ze spodní části ul. Hrabek směrem k Porubě. Jde o to, že tyto děti mají k autobusu č. 47 pořád ještě hodně daleko, a proto do školy chodí přes Osošník do Poruby k MHD. Že to je, nebo může být také nebezpečné, o tom asi není pochyb. Zejména za tmy. Proto se i na přání rodičů podařilo s městskou policií domluvit jakýsi „dozor“ městské policie v tomto lesním pěším úseku, a to alespoň v době, kdy děti ve větším počtu, ale i jednotlivě tímto místem procházejí. Jedná se o ranní dobu mezi 7.00 až 7.30 hod.. Na dozor v jiných časových pásmech bohužel není kapacita. Přesto jsem přesvědčen, že i toto je dobrým příspěvkem k větší bezpečnosti dětí a k většímu klidu jejich rodičů. 

 

Na ztracené věci se můžete ptát i ostravské městské policie

Ostravští strážníci řeší každý měsíc několik desítek nálezů. Obracejí se na ně lidé, kteří našli nejrůznější tašky, kabelky, kufříky, klíče, doklady, mobilní telefony, jízdní kola a spoustu dalších věcí, které jejich majitelé někde zapomněli. Také sami strážníci při výkonu služby nacházejí velice často opuštěné věci. Jen v roce 2009 se strážníci v Ostravě zabývali celkem 684 nálezy.
Osud nalezených věcí je jasně stanoven zákonem. Končí na městských úřadech podle místa nálezu. V Ostravě však zvolili možná poněkud zdlouhavější cestu, ale pro majitele ztracených věcí jistě příjemnější. Pokud se podaří zjistit majitele věcí, např. podle dokladů v nalezené tašce, je dotyčný osloven a vyzván, aby si své věci přišel vyzvednout na příslušné pracoviště Městské policie Ostrava, popř. jsou mu nalezené věci zaslány poštou. Řada zapomnětlivých majitelů je také osobně kontaktována místním strážníkem-okrskářem. Teprve pokud se majitele nepodaří zjistit nebo pokud na výzvy k dostavení se nereaguje, jsou nálezy předávány na místně příslušný úřad městského obvodu.
Zde mají za tímto účelem zřízena oddělení ztrát a nálezů. Pokud se kterýkoli občan obrátí na Městskou policii Ostrava, dozví se, zda byla jím postrádaná věc nalezena a předána strážníkům a kde se právě nachází. Zda dosud na pracovišti městské policie nebo zda byla již odeslána na úřad. Občané se mohou dotazovat prostřednictvím telefonních linek č. 599 414 156 až 159 v pracovní dny vždy od 7 do 13 hodin.

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

Pomoc obětem kriminality v našem městě nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí. Jeho služeb využívají občané Ostravy a přilehlého regionu již 15 let. Služby mohou využít nejen samotné oběti trestné činnosti, ale rovněž svědci trestné činnosti nebo pozůstalí po obětech.

Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba je vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem. V poradně je možno získat především právní informace, čerpat psychosociální pomoc a emociální podporu. Ve velmi závažných případech, Vám můžou odborníci z BKB poskytnout např. i doprovod k soudu nebo pomůžou se získáním finančního odškodnění od státu nebo z nadačních fondů apod. Poradna rovněž na zakázku realizuje přednáškovou činnost a distribuuje materiály v rámci prevence kriminality. Součástí poradny BKB v Ostravě je rovněž Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím – specializovaná poradna, která se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí.

Ostravská poradna BKB, o. s. pro oběti trestné činnosti sídlí v Domě kultury města Ostravy na adrese 28. října 124 v Ostravě a je v provozu bez objednání každé úterý a středu od 16 do 18 hodin, tel. kontakt je 597 489 204, email bkb.ostrava@bkb.cz.

Více informací o činnosti sdružení, materiály pro laickou i odbornou veřejnost a další informace můžete získat na www.bkb.cz.

Provoz poradny je finančně zajišťován MPSV ČR a Statutárním městem Ostrava.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »