Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava v Plesné

V souladu s novou koncepcí Městské policie Ostrava na období 2009 – 2013, která byla předložena a následně schválena Radou města Ostravy, byla zřízena řada nových okrsků, které budou spravovány konkrétními strážníky-okrskáři. Dosavadní počet okrsků byl navýšen z 35 na 154, přičemž v městském obvodu Plesná zůstal zachován 1 okrsek, který však budou spravovat dva strážníci-okrskáři.

Výkon služby prostřednictvím okrskářů má řadu nesporných výhod a to zejména pro samotné občany. Ti budou v mnohem užším kontaktu s těmi „svými“ okrskáři, budou vědět, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a také budou vědět, jak byla konkrétní věc řešena. Okrskář si také maximálně prohlubuje místní znalost ve vztahu k občanům, poměrům, které v daném okrsku panují i stavu veřejného pořádku.

Občané mohou kontaktovat svého strážníka-okrskáře 

Na veřejný pořádek v městském obvodu Plesná dohlíží dva strážníci-okrskáři

 


Kontakt na okrskáře:
služebna Městské policie Ostrava
IVC – Martinovská (budova areálu hasičů u zastávky MHD Bedřicha Nikodéma )
tel.: 950733156

Okrskáře mohou občané kontaktovat prostřednictvím:

  • internetových stránek Městské policie Ostrava, odkaz
  • elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz
  • telefonicky na uvedených kontaktech a prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 199 922, tzv. Zelené linky
  • písemně na adrese Městská policie Ostrava, Hlubinská 6, 702 00, Moravská Ostrava

Okrskáři jsou rovněž v kontaktu s vedením jednotlivých městských obvodů, místně příslušnými odděleními Policie ČR, zástupci podniků, firem a společností ve svých okrscích.
Cílem tohoto kroku je v podstatě jediné - aby každý občan našeho města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel kdykoli bude potřebovat jeho pomoc.