Splašková kanalizace II. etapa - informace

Zde naleznete veškeré informace k probíhající akci "kanalizace".

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby - Splašková kanalizace Plesná - II. etapa II. část

Pasportizace

Pasportizace poruch stavebních objektů.

Opatření obecné povahy - omezení provozu

Oprava vodovodu na ul. Na Milířích.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice

Rozhodnutí Magistrátu města Ostrava, odboru dopravy.

Termín realizace ul. 26. dubna

Informace o kanalizaci

Uzavírka ulice Karla Svobody v srpnu 2020

Seznamte se s nezbytnými uzavírkami ulice Karla Svobody.

Práce v ulici Nad Plesenkou

Nad Plesenkou - kanalizace - říjen 2020.

Uzavírka ul. Vlnitá

Vážení spoluobčané, upozorňujeme, že od 9.11.2020 7:00 hodin do 17.11. 2020 17 :00 hodin bude úplná uzavírka ul. Vlnitá z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. Děkujeme za pochopení