Kontaktní osoby

Kontaktní osoby - Splašková kanalizace Plesná - II. etapa II. část

Název akce:

Kanalizace splašková Plesná - II. etapa II. část

Investor:

Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zástupce investora:

Ing. Pavlína Hrušková, tel.: 599 442 531

Technický dozor investora:

OVAK a.s., Nádražní 28/3114 729 21 Ostrava

Zástupce technického dozoru investora:

Ing. Hana Smoleňová, tel.: 721 075 450

Zhotovitel:

KR Ostrava a.s., Slívova 1946/7 700 00 Slezská Ostrava

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Mojmír Gelnar, tel.: 737 245 594

Stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Pfleger, tel.: 608 856 464

Ladislav Neuvirt, tel.: 778 083 233

Termín realizace:

zahájení - 8.8.2019

ukončení - 30.12.2021

 

Upozornění na omezení průjezdů naleznete zde.