Senior expres Poruba

Zásady poskytování služby Senior EXPRES Poruba

Jaké jsou zásady poskytování služby Senior EXPRES Poruba? Více informací níže v textu.

Žádost o vydání průkazu Senior EXPRES Poruba

Seznamte se s žádostí o službu Senior EXPRES Poruba!

Plná moc k vydání průkazu Senior EXPRES Poruba

Nemůžete se ze zdravotních důvodů dostavit pro průkaz Senior EXPRES Poruba? Vyplňte plnou moc.

Převzetí průkazu Senior EXPRES Poruba

Na základě tohoto stvrzení obdržíte průkaz Senior EXPRES Poruba.

Senior EXPRES Poruba

K 1. 9. 2020 startuje pro občany našeho obvodu možnost využívat službu Senior EXPRES Poruba. Více informací níže.