Senior expres Poruba

Zásady poskytování služby Senior EXPRES PORUBA!!!

Jaké jsou zásady poskytování služby Senior EXPRES PORUBA!!!? Více informací níže v textu.

Žádost o vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

Seznamte se s žádostí o službu Senior EXPRES PORUBA!!!

Plná moc k vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

Nemůžete se ze zdravotních důvodů dostavit pro průkaz Senior EXPRES PORUBA!!!? Vyplňte plnou moc.

Převzetí průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

Na základě tohoto stvrzení obdržíte průkaz Senior EXPRES PORUBA!!!

Senior EXPRES PORUBA!!!

Od 1. 9. 2020 je pro občany našeho obvodu možnost využívat službu Senior EXPRES PORUBA!!!.