Převzetí průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

Na základě tohoto stvrzení obdržíte průkaz Senior EXPRES PORUBA!!!

Převzetí průkazu

 

 

Potvrzuji osobní převzetí průkazu Senior EXPRES PORUBA!!! pod evidenčním číslem

 

 

………………………………………………….

 

 

Prohlašuji, že převzatý průkaz budu používat výhradně pro svou vlastní osobní přepravu. V opačném případě se vystavuji riziku odebrání průkazu a zákazu využívání služby Senior EXPRES PORUBA!!!.

 

 

 

 

V Ostravě dne: …………………………. Podpis žadatele: ………………………………….

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………

podpis pracovníka odboru sociálního