Plná moc k vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

Nemůžete se ze zdravotních důvodů dostavit pro průkaz Senior EXPRES PORUBA!!!? Vyplňte plnou moc.

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný zmocnitel (žadatel)

 

Příjmení……………………………………   Jméno………………………… Titul…………

 

Datum narození ……………………………………………………………………………….

 

Trvale bytem ..…………………………………………………………………………………

 

zmocňuji

 

 

zmocněnce

 

Příjmení……………………………………   Jméno………………………… Titul…..……

 

Datum narození ……………………………………………………………………………….

 

Trvale bytem ..…………………………………………………………………………………

 

 

k převzetí průkazu Senior EXPRES PORUBA!!!

 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………………..                                         ………………………………                      

podpis zmocnitele (žadatele)

 

 

Zmocnění přijímám.

 

 

V Ostravě dne …………………..…                         ……… ………………………………….

                                                                                                          podpis zmocněnce