Povolení kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Dne 15. července 2013 vstoupila v platnost vyhláška č.189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

  Vyhláška mimo jiné upravuje velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.

  Povolení ke kácení se tedy nevyžaduje pro:

  a) dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí

  b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40m2

  c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

  d) pro dřeviny rostoucí v zahradách1

  1 zahradou se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  26.09.2013

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno