Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Úsek sociální, podatelna, přestupků a hřbitova

Poslední změna: Úterý 06.06.2017 13:09 by supakovaha

Vykonává níže uvedené činnosti:

  • sociální agenda

Nejvhodnější je osobní návštěva, informace naleznete zde.

 

Od 7/7/2014 do 5/8/2014 bude probíhat proces konzultací k návrhu 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 – 2018. Na ÚMob Plesná bude zřízeno připomínkové místo, kancelář p. Zuzany Baierové Petrášové, DiS., kde může veřejnost nahlédnout do návrhu plánu a zanechat své připomínky.

 

Dne 1.1.2014 se agenda sociálně-právní ochrany dětí přesunula na ÚMOb Poruba.

 

Od 1.1.2012 dochází v rámci sociální reformy k přechodu agendy hmotné nouze na Úřad práce ČR a to v rozsahu evidence a výplaty dávek, poradenství v této oblastí zůstává nadále v pravomoci městského obvodu Plesná. Informace týkající se sociální reformy naleznete zde.

Dne 1.1.2014 se agenda sociálně-právní ochrany dětí přesunula na ÚMOb Poruba.

 

  • agenda hřbitova

Rada městského obvodu Plesná na svém jednání dne 11. 06. 2014 přijala usnesením č. 1005/RMOb-Ple/1014/83 změnu úhrad za nájmy hrobových míst, a to takto:

- pronájem pozemku 15 Kč/m²/rok

- služby 146 Kč/rok/hrobové místo

 Pronajatá plocha se zaokrouhluje na celé m² (do 0,49 m směrem dolů a od 0,50 m směrem nahoru).

 

Změna úhrad za hrobová místa vchází v platnost 1. července 2014.

 Ke změně úhrad dochází na základě zněny Výměru Ministerstva financí č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (viz § 10 zákona č. 526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších předpisů).

 

  • přestupky
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »