Výpisy z aplikace Czech POINT

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výpisy z aplikace Czech POINT

 2. Základní informace k životní situaci

  Typy ověřených výstupů z registrů veřejné správy:

  • výpis z Katastru nemovitostí
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis z Živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů
  • výpis bodového hodnocení osob z centrálního registru řidičů
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis z insolvenčního rejstříku

   Postup vydání ověřeného výpisu:

  Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení příslušné částky vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.12.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno