Čistota a pořádek

Kontejnery na odpad

Umístění kontejnerů na různé druhy odpadu v katastru Plesná

Vývoz žump

Informace o vývozu žump

Svozový den pro BIO

Svozový den pro BIO popelnice zůstává stejný. Se začátkem dubna přešel v Ostravě svoz zeleně z BIO popelnic ze zimního do letního režimu. Nádoby budou opět vyprazdňovány ve čtrnáctidenním intervalu. OZO Ostrava tímto ujišťuje občany všech městských obvodů, že termíny zůstávají stejné jako v uplynulém období. Termín svozu zeleně v Městském obvodu Plesná: PÁTEK – sudý týden

OZO

Ohlédnutí společnosti OZO za rokem 2017

Svoz odpadů v zimě

Svoz odpadů

V Ostravě patří jedlé tuky a oleje do sběrných dvorů

Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost celoročně zajistit místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době tyto odpady netřídí všechny obce, takže oleje a tuky často v rozporu se zákonem končí v kanalizaci. Ostrava má tento problém vyřešen už dlouhodobě – jedlé tuky a oleje se sbírají ve všech sběrných dvorech.

Sběrné dvory

V tomto článku naleznete odkazy na sběrné dvory OZO a také důvody, proč tyto dvory využívat.

OZO kontejnery a fotosoutěž

Před začátkem jara 2020 přinášíme nové informace z OZA.

Úklid zahrad - zákaz pálení listí

Informace z komise rady MOb.

Provoz sběrných dvorů od května 2020

Od května fungují sběrné dvory již běžným provozem.

Ostrava chce být šetrnější na své lesy

Ve Staré Plesné vznikne výzkumně-demonstrační plocha.

Elektroodpad od firmy Samsung

Upozorňujeme, že od srpna už sběrné dvory nemusejí přijímat elektroodpad od společnosti Samsung (televize, mobily, apod.).