Zelená pro Ostravu 2024

OZO i letos podpoří zelené projekty

Osmý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je odstartován. Ostravská odpadová společnost v rámci letošní výzvy Zelená pro Ostravu opět podpoří projekty zaměřené na výsadbu a údržbu veřejné zeleně ve městě. Financovány budou už potřetí z veřejné sbírky, kde se shromažďuje výtěžek z Reuse centra Ostrava, který v roce 2023 činil více než 1,5 milionu korun.

Společnost OZO Ostrava začátkem ledna zveřejnila svou letošní tematickou výzvu Zelená pro Ostravu. Stejně jako v uplynulých dvou letech má záměr podpořit výsadbu a údržbu veřejné zeleně v Ostravě. Financovat projekty i letos hodlá z výtěžku Reuse centra Ostrava, místa, kde starší funkční předměty hledají své nové majitele. V uplynulém roce se na účtu veřejné sbírky, kam výtěžek putuje, shromáždilo 1 559 700, a nový život získalo přes 61 tisíc předmětů.

Se svým „zeleným“ projektem se mohou do konce února o příspěvek ve výši 50-200 tisíc Kč přihlásit právnické osoby veřejného i soukromého sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO. Podmínkou podpory projektů je  realizace projektu od dubna do konce října 2024 na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku.

„V březnu pak z došlých žádostí vybereme ty, které nejlépe splňují naše zadání a s žadateli podepíšeme smlouvu o podpoře jejich projektu,“ vysvětluje Vladimíra Karasová, mluvčí OZO Ostrava. „V průběhu realizace jednotlivé projekty sledujeme a s jejich realizátory jsme v pravidelném kontaktu. Letos se do výsadby zeleně chceme pustit i sami, a tak jsme pro tematickou výzvu vyhradili zhruba polovinu sumy získané naším reuse centrem, tedy okolo 800 tisíc Kč. Ale nechci předbíhat – uvidíme, jaké projekty se nám sejdou,“ dodává V. Karasová.

Vloni OZO podpořilo 9 projektů celkovou částkou 1 milion korun. Patřily k nim například výsadba cibulovin v Komenského sadech, nové stromy a keře v Michálkovicích, Vítkovicích nebo v lesním parku Hrabovjanka, odstínění sportoviště základní školy Březinova v Zábřehu či dosadba okrasných rostlin na komunitním náměstíčku u sídla ostravského Červeného kříže. „Doufám, že i letos bude OZO moci podpořit podobně zajímavé projekty, které přispějí ke zkrášlení životního prostředí v Ostravě,“ uzavírá mluvčí OZO Ostrava.

Formulář žádosti a všechny informace k tematické výzvě Zelená pro Ostravu naleznou zájemci na webu OZO:
https://www.ozoostrava.cz/o-spolecnosti/spolecenska-odpovednost/tematicka-vyzva-2024