Sběrné dvory

V tomto článku naleznete odkazy na sběrné dvory OZO a také důvody, proč tyto dvory využívat.

Využití sběrných dvorů

Zde uvádíme jednoduché zdůvodnění, proč využít služeb OZO Ostrava a jejich sběrných dvorů.

Otevření sběrných dvorů k 2.4.2020

Opětovně se otevírají sběrné dvory.