OZO

Ohlédnutí společnosti OZO za rokem 2017

Máme se dobře. A produkujeme víc odpadu

 Ohlédnutí za loňským rokem je pozitivní: životní úroveň obyvatel Ostravy se zvýšila. A to se odrazilo i na růstu množství odpadu…

 • V roce 2017 bylo v Ostravě vyprodukováno 112 570 tun komunálního odpadu, což je nejvíce za posledních sedm let. Oproti roku 2016 jde o nárůst o bezmála 10 tisíc tun. Komunální odpad byl přitom využit ze 47 procent, což je nejlepší výsledek za posledních sedm let. V roce 2011 to bylo pouhých 28 procent.

• Loni jeden Ostravan vyprodukoval 390 kg komunálního odpadu, zatímco v roce 2016 to bylo 353 kg a v roce 2011 jen 315 kg. Pozitivní je, že objemy separovaného odpadu rostou a klesá množství odpadu směsného. Důležitou roli sehrálo i rozšiřování počtu separačních hnízd a budování nových stanovišť jednotlivými městskými obvody za finanční podpory OZO Ostrava. Význam má i osvěta v podobě kampaní zaměřených na občany a rovněž zacílení pozornosti na novou generaci. Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava navštívilo za patnáct let jeho provozu už přes 105 tisíc dětí.

• Občané Ostravy v roce 2017 vytřídili 4 174 tun plastů (3,7 procenta z celkového množství odpadu), 7 674 tun papíru (6,8 procenta a 2 712 tun skla (2,4 procenta). Separované zeleně bylo 15 441 tun, tedy nejvíce za posledních sedm let (13,7 procenta). Směsný komunální odpad, jehož produkce z roku na rok postupně klesá, loni tvořil 46,2 procenta z celkového množství odpadu, objemný odpad 11,7 procenta, stavební suť 9,6 procenta a kovy 4,4 procenta.

• Vedle separace odpadu je podstatné i jeho další využití. Vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu umožňuje společnosti OZO Ostrava třídit plasty a sklo, zpracovávat zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu vyrábět tuhé alternativní palivo. Jeho produkce vzrostla z 9 925 tun v roce 2013 na loňských 26 807 tun. Letos chce OZO Ostrava zprovoznit druhou linku, která umožní navýšení kapacity výroby až na 40 tisíc tun.

-          gl –