OZO - komunální odpad

Nakládání s běžným komunálním odpadem.

 Směsný komunální odpad

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo obce. Ta stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (obec uzavře smlouvu se svozovou firmou a v ní definuje frekvenci a četnost svozu).

Co sem patří?

  • odpad z běžného chodu domácnosti mimo separované složky odpadu

Kam odpad vyhodit?

  • běžné popelnice a kontejnery - typy nádob:

 

popelnice 80 l

popelnice 80 l

popelnice 120 l

popelnice 120 l

popelnice 240 l

popelnice 240 l

kontejner 1100 l

kontejner 1100 l

Popelnice navíc

Pokud Vám nestačí kapacita popelnice přistavené v rámci obecního systému, lze si u OZO Ostrava za úplatu objednat další. Volejte 596 101 143, email: kotkova@ozoostrava.cz

 

Nebezpečný odpad

 

Co sem patří?

  • Nebezpečné odpady z domácnosti (baterie, akumulátory, barvy a laky, ředidla, chemikálie, léky, motorový nebo fritovací olej ...)

Kam s ním?

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností občanů města Ostrava. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat jsou 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).

Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích!

 

Kde je najdete?

Kontejnery na elektrozařízení

Baterie lze vyhazovat do červených kontejnerů na elektrozařízení.