V Ostravě patří jedlé tuky a oleje do sběrných dvorů

Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost celoročně zajistit místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době tyto odpady netřídí všechny obce, takže oleje a tuky často v rozporu se zákonem končí v kanalizaci. Ostrava má tento problém vyřešen už dlouhodobě – jedlé tuky a oleje se sbírají ve všech sběrných dvorech.

„O tom, že by nádoby na jedlé tuky a oleje byly součástí kontejnerových stání přímo v ulicích město neuvažuje z důvodu ochrany životního prostředí. Tyto nádoby by nebylo možné dostatečně ohlídat před poškozením ani nijak zabezpečit před únikem oleje do okolí. A nemohli bychom zajistit ani to, aby do nich občané odhazovali oleje a tuky v uzavřených, nejlépe plastových obalech odolných proti rozbití. To ve sběrných dvorech, kde je občané předávají obsluze a kde máme speciální kontejnery zabezpečené proti úniku oleje dvojitým dnem, zajistit můžeme,“ vysvětluje Vladimíra Karasová z OZO Ostrava fakt, proč tyto schránky nemohou být umístěny na veřejně přístupných místech.

Občané Ostravy by tedy olej ze smažení a fritování neměli vylévat do kuchyňského odpadu, čímž následně působí problémy při čištění odpadních vod, ale měli by vychladlý olej slít do PET lahví či jiných uzavíratelných nádob a ty pak odvézt do sběrného dvora. „Takto nashromážděné jedlé oleje a tuky se následně využívají při výrobě biopaliv,“ vysvětluje Vladimíra Karasová.

V loňském roce občané Ostravy odevzdali do sběrných dvorů 6 777 litrů oleje, což je oproti roku 2017 víc o 4,5 tisíce litrů Jde o jasný signál, že na kvalitu životního prostředí svého města dbá stále více Ostravanů.