Vývoz žump

Informace o vývozu žump

Hromadný svoz žump je první a třetí čtvrtek v měsíci.

 

Vyvezení žumpy mohou občané sjednat na těchto místech:

- OVAK, a.s. – tel. 597 475 411

- www.nadno.cz – tel.  603 883 443

 

OZO Ostrava poskytuje za úplatu službu čerpání, svozu a likvidace odpadních vod ze septiků a žump.

Službu lze objednat na eshop.ozoostrava.cz. Telefon: 596 251 252, email: toporcerova@ozoostrava.cz