Vývoz žump

Informace o vývozu žump

Hromadný svoz žump je první a třetí čtvrtek v měsíci.

 

Vyvezení žumpy mohou občané sjednat na těchto místech:

- OVAK, a.s. – tel. 597 475 411

- www.nadno.cz – tel.  603 883 443