Výbory zastupitelstva 2018-2022

V souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo městského obvodu zřizovat výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu a jemu jsou ze své činnosti odpovědny.

Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a  kontrolní výbor, jejich náplň činnosti stanovuje zákon o obcích.

Každý výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo městského obvodu. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta městského obvodu, místostarosta městského obvodu, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce městského obvodu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města.

Výbory se schází podle potřeby, jednání jsou neveřejná.

 

Složení výborů ve volebním období 2018 - 2022

Finanční výbor 

PředsedaIng. Vladimír Machčlen zastupitelstva
Členové Ing. Jan Čech člen zastupitelstva
Mgr. Marie Kňurová členka zastupitelstva
Jan Kotala člen zastupitelstva
Petr Peterek člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

PředsedaIng. Jan Bochňákčlen zastupitelstva
Členové Ing. Petr Laňka člen zastupitelstva
Ing. Miloslav Mužík člen zastupitelstva
Petr Peterek člen zastupitelstva
MUDr. Sylva Zajícová členka zastupitelstva

 

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městského obvodu a jemu jsou ze své činnosti odpovědny.

Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a  kontrolní výbor, jejich náplň činnosti stanovuje zákon o obcích.

Každý výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo městského obvodu. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta městského obvodu, místostarosta městského obvodu, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce městského obvodu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města.

Výbory se schází podle potřeby, jednání jsou neveřejná.

 

Složení výborů ve volebním období 2018 - 2022

Finanční výbor 

PředsedaIng. Vladimír Machčlen zastupitelstva
Členové Ing. Jan Čech člen zastupitelstva
Mgr. Marie Kňurová členka zastupitelstva
Jan Kotala člen zastupitelstva
Petr Peterek člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

PředsedaIng. Jan Bochňákčlen zastupitelstva
Členové Ing. Petr Laňka člen zastupitelstva
Ing. Miloslav Mužík člen zastupitelstva
Petr Peterek člen zastupitelstva
MUDr. Sylva Zajícová členka zastupitelstva