Volební období 2010 - 2014

Složení zastupitelstva a výborů zastupitelstva ve volebním období 2010 - 2014 a zápis volební komise

Zápis volební komise

Dokument volební komise

Složení zastupitelstva 2010-2014

Členové obecního zastupitelstva ve volebním období 2010 - 2014

Výbory zastupitelstva 2010 - 2014

V souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo městského obvodu zřizovat výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.