Volební období 2014 - 2018

Složení zastupitelstva a výborů zastupitelstva ve volebním období 2014 - 2018 a zápis volební komise

Zápis volební komise

Dokument volební komise

Složení zastupitelstva 2014 - 2018

Složení zastupitelstva ve volebním období 2014-2018

Výbory zastupitelstva 2014 - 2018

V souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo městského obvodu zřizovat výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.