Poplatek za psa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za psa

 2. Základní informace k životní situaci

  Termín úhrady poplatku - do 31. 3. daného roku. 

  Výše poplatku - za prvního psa 150,- Kč a za dalšího psa 500,- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,- Kč.

  Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná (u Ing. Janalíkové) nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411 xxx (za xxx doplňte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uvede 054). 

  Nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě bude řešeno vydáním platebního výměru s až trojnásobkem sazby.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno