Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci
  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Proč označit psa čipem?

  V případě ztráty psa označeného čipem lze tohoto psa snadno a nezaměnitelně dohledat a vrátit chovateli. Omezí se počet toulavých a opuštěných psů na území města, Identifikace psa a vedení evidence chovatelů vyloučí možnou záměnu psů, může pomoci při řešení konfliktních situací se psy a usnadní práci městské policii včetně útulku pro opuštěná zvířata. Označení psa čipem je mj. i podmínkou pro vycestování se psem za hranice České republiky.

   

  Kdo je považován za chovatele?

  Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psy, nebo obchoduje s nimi, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.

   

  Kdo provede označení psa čipem a od koho dostanu potvrzení s číslem čipu?

  Označení psa čipem provádí odborně způsobilé osoby – veterinární lékaři. Po označení psa vydají chovateli potvrzení s uvedeným číslem čipu.

   

  V jakém věku musím nechat označit svého psa?

  Čipem musí být označen každý pes starší tří měsíců.

   

  Chovám psa staršího 3 měsíců, musím jej nechat označit a do jaké doby?

  Ano, je třeba jej nechat označit čipem do konce roku 2013 a do tohoto data se také přihlásit do evidence chovatelů.

   

  Kam se mám přihlásit do evidence chovatelů?

  Do evidence chovatelů Vás zapíše příslušný městský obvod, dle místa, kde psa chováte.

   

  Co musím doložit, abych byl zapsán do evidence chovatelů psů?

  Stačí vyplnit žádost, do níž se uvádí jméno, příjmení, datum narození chovatele, u právnických osob název, sídlo, a IČ. Dále se uvádí údaje o přihlašovaném psu – jméno, datum narození, plemeno, pohlaví, barva, zvláštní znamení, evidenční číslo čipu a den označení psa. Vyplnit je potřeba vyplnit kontaktní údaje pro případ ztráty psa, zejména se jedná o telefon a elektronickou adresu. Žádost doložíte potvrzením veterináře o provedení označení psa s uvedením čísla čipu.

   

  Kde najdu formuláře přihlášky do evidence chovatelů psů?

  Formuláře lze získat u jednotlivých městských obvodů, u Magistrátu města Ostravy, lze je rovněž stáhnout z webových stránek města.

   

  Mohu se do evidence chovatelů psů přihlásit bez osobní návštěvy úřadu?

  Ano, žádost v papírové podobě lze poslat poštou. Přihlásit do evidence se lze také prostřednictvím e-mailem zaslaného formuláře, s doložením potvrzení vydaného veterinárním lékařem o označení psa čipem. E-mailové adresy pro zveřejnění podání jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.

   

  Při povinnosti označit psa čipem, je zohledněn věk psa nebo jeho velikost?

  Není, povinnost nechat psa označit čipem se vztahuje na všechny psy, bez ohledu na jejich věk, velikost, plemeno apod.

   

  Mám psa označeného čipem již dříve, příp. v zahraničí, musím jej nechat označit znovu?

  Nemusíte, dřívější označení psa čipem, příp. označení psa čipem, který neodpovídá standardu Evropské unie, se uznává. Je třeba se pouze přihlásit do evidence chovatelů psů a to do 90 dnů ode dne účinnosti vyhlášky.

   

  Můj pes má tetování, musím jej nechat označit čipem?

  Ano.

   

  Při návštěvě psa, který není chovaný na území města Ostravy, musí být i tento pes označen čipem?

  Pes, který se na území města Ostravy nezdržuje trvale, ale pouze výjimečně, označen čipem být nemusí.

   

  Co se stane, když svého psa nenechám označit čipem?

  Toto je posuzováno jako porušení obecně závazné vyhlášky města, jedná se přestupek příp. správní delikt. Sankcí je pokuta do výše 50 000,- Kč. Kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky provádí strážníci městské policie.

 19. Další související informace
 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  15.01.2013

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace