Plán oprav komunikací MOb Plesná

Seznamte se s plány oprav místních komunikací.

Plán oprav komunikací městského obvodu Plesná

  1. Prioritně provést opravu MK třídy č. 5 - ul. U Pískovny (odhad ceny opravy činí cca 967 tis. Kč bez DPH)

- ostatní místní komunikace v pořadí:

  1. ul. Na Milířích (odhad ceny opravy činí cca 1. 348 tis. Kč bez DPH),
  2. ul. Liščí,
  3. ul. Na Žižkově,
  4. ul. 26.dubna (za točnou),
  5. ul. 26.dubna (MK III. třídy č. 1).

Pořadí se může měnit dle aktuálního stavu dané komunikace.