Odstávka ve dnech 20.1. - 24.1.2022

Níže naleznete upozornění na odstávku.

Vážení občané,

 

dovolujeme si vás upozornit, že z technických důvodů dojde od čtvrtku 20.1.2022 do pondělí 24.1.2022 (včetně) k dílčímu omezení provozu Magistrátu města Ostravy v souvislosti s nutnou odstávkou elektronické spisové služby.

 

V tyto dny nebude možné:

-        nahlížet do spisů vedených v digitální podobě, ověřit stav podání v systému,

 

-        získat výpisy ze systému Czechpoint na Středisku informačních služeb v budově Nové radnice

 

(Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče, Výpis elektronických receptů pacienta, Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku, Formulář katastru nemovitostí, Výpis snímku z katastrální mapy, Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), Rejstřík trestů, Formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob, Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Formulář živnostenského rejstříku, Zprostředkovaná identifikace, Výpis údajů z registru obyvatel, Veřejný výpis údajů z registru osob, Neveřejný výpis údajů podnikajících fyzické osoby z registru osob, Výpis o využití údajů z registru obyvatel, Záznam o využívání údajů z registru osob, Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel, Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob, Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě).

V případě nutnosti řešení dalších úředních záležitostí, vyžadujících dohledání a ověření dokumentace (např. v rámci agend stavebního řízení, přestupků, životního prostředí, smluv apod.) vás zdvořile žádáme, abyste zvážili odložení vaší návštěvy na jiný den.