Občan

Dopisy uložené

Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně ÚMOb Plesná o uložení doporučených zásilek

Elektronická podatelna

E- mail: posta@plesna.ostrava.cz

Informace finančního arbitra

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem.

Splašková kanalizace II. etapa - informace

Zde naleznete veškeré informace k probíhající akci "kanalizace".

Plán oprav komunikací MOb Plesná

Seznamte se s plány oprav místních komunikací.