Kostel Svatého Jakuba

Informace o kostelu Svatého Jakuba

Původní plesenský dřevěný kostel byl pravděpodobně postaven ve 13.století, písemná zmínka o něm je až z 15.století. Kostel stál na současné školní zahradě, přibližně na místě dnešní kaple, ve které je hrobka hrabat Čaderských. Kolem kostela byl hřbitov obehnaný kamennou zdí. Dle popisu v děkanské kronice z roku 1764 byl dřevěný, deskami obitý, bez klenby, s jednou věžičkou, ve které byly umístěny dva zvony, jeden z roku 1515 a druhý starší. Měl jediný oltář, kazatelnu z vchodem z kostela, křtitelnici (což je dokladem, že zde byla farnost), maličkou sákristii, v kostele se rovněž nacházela krypta. Kostel byl zasvěcen sv. Jakubu staršímu.
Základní kámen nového kostela byl položen v říjnu 1787. Postavit jej dal tehdejší majitel Dobroslavického panství, hrabě Wengerski z Ungarschutz za vydatné pomoci občanů všech obcí farnosti.

kostel

Vnější i vnitřní vzhled kostela

Chrámová loď má 12x18 metrů, věž je vysoká 29m a jsou v ní tři zvony - Jakub 1000kg, Marie 150kg a umíráček 40kg. Původně byly do kostela přestěhovány staré zvony z dřevěného kostela, postupně však byly přelity a byl zakoupen zvon Svatý Jakub. Za 1.světové války byly zvony rekvírovány a nynější pochází až z roku 1922. Současný oltář byl zbudován v roce 1865, nad ním byl původní obraz sv.Jakuba z r.1787, ten však byl za 2.světové války zcela zničen a nynější obraz je dílem ak.malíře Františka Mitáčka z r.1954. Křtitelnice ze sleského mramoru pochází z r.1874, Křížová cesta z r.1868 a překrásná malba kostela z r.1929 byla v r.1959 renovována. Původní varhany byly za 2.světové války zcela zničeny, stejně jako mozaiková okna. Nové varhany byly pořízeny v roce 1946, nová okna pak v letech 1955-1956. Vnější zhled kostela dotváří a umocňují přístupová schodiště ze slezské žuly, kapličky a hřbitov, na jehož spodní, starší části se začalo pohřbívat v roce 1850, o novou horní část byl rozšířen v roce 1895.

Fotogalerie

oltář kazatelna varhany sv. jakub

oltář                kazatelna            varhany            svatý Jakub