Kaplička

Informace o Kapličce

Kaplička je kulturní památka vedená Památkovým úřadem, popsána takto:

Zděná omítaná stavba s trojúhelníkovým štítem nad průčelím a plechovou střechou. V průčelí je vstup s půlkruhovým uzavřeným otvorem, rámovaným širokým konkávním výžlabkem do něhož přecházejí z průčelí obdélníka basáže, kolem oblouku řezané radiálně na způsob kelnáku. Basáže přecházejí i přes nároží, jinak jsou stěny hladké. Zelená kovová vrata mají kliky a zámky z 2. rokoka, vnitřek je zaklenut konetou.

Kaplička pochází z 1. poloviny 19. století, vrata pak z 2. poloviny 19. století. Byla postavena na místě starého kostela, na nynější školní zahradě a již tehdy tam byla krypta (hrobka). Dle zápisu v matrice z 26.5.1759 v ní byl pohřben 46-ti letý komorník hraběte Gianiniho Jan Lamenda. To znamená, že kaplička byla postavena po rozebrání starého kostela hrabětem Wengerskim a pak ji převzali další majitelé panství – Czaderští. Teprve později, jak píše Horák, zde byl pochován Pavel von Czaderský. Pravdivost tohoto záznamu dokazuje i dopis jeho pravnuka z roku 1896, založený ve školní kronice, kde píše, že chce navštívit hrob svého praděda v Plesné. Na zadní straně je pak opsán text z tabulky, umístěné tehdy v kapličce. V překladu zní: „Vysoce šlechetná rytířská rodina Czaderských zřídila tento pomník pro ostatky jejich milovaného, zde ležícího, pana otce pana Pavla, rytíře Czaderského, pána na Dobroslavicích, Velkých Kunčicích a Střebovicích, který v roce 1913 – 26. června v 69-ti létech svého stáří v Opavě zemřel a 2. července slavnostně pochován bude.“

Za války v roce 1945 byla kaplička částečně poškozená, zvláště její umělecky kovaná mřížová vrata. V roce 1985 byla zrenovována. Tuto odbornou práci provedl Vincenc Válek, umělecký kovář, rodák z Nové Plesné, se svým synem .

 

Kaplička