Komise rady 2022 - 2026

Komise rady městského obvodu jsou iniciativními a poradními orgány rady a ze své činnosti jsou radě odpovědny

Volební období 2022 - 2026

Složení komisí rady

Komise výstavby, údržby a životního prostředí:

- předseda komise:

Ing. Jan Čech

- členové komise:

Petr Jeřábek

Ing. arch. Aleš Student

Jaroslav Chudo

Ing. arch. Dušan Rosypal

Jan Vašata

Mgr. Marián Zbraňek

Ing. Jakub Rzepka

 

Kulturní, školská a sportovní komisi včetně Redakční rady informačního zpravodaje Pleso:

- předsedkyně komise:

Mgr. MgA. Barbora Čechová

- členové komise:

Monika Adámková

Jaroslava Dostálová

Mgr. Marie Kňurová

Jan Kotala

Jan Prokeš