Svoz směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

28/7 2023

Upozornění OZO Ostrava s.r.o.

Svoz směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu

OZO Ostrava s.r.o.  upozorňuje, že svoz směsného komunálního a biologicky rozložitelného odpadu je v městském obvodu Plesná zahájen v odvozové dny od 6:00 hodin ráno.  

Vzhledem k výše uvedenému žádá občany o přistavení nádob k odvozu  v odvozové dny od 6:00 hodin ráno.