Postup k připojení na kanalizaci

19/4 2023

Jak se připojit na novou kanalizaci?

Postup k připojení na kanalizaci

Všechny potřebné informace naleznete zde. Rozhodnutí o kanalizaci v Plesné naleznete v sekci "O obvodu", podsekce "Splašková kanalizace II. etapa - informace".