Poplatek za psa v roce 2024

3/1 2024

Informace k úhradě poplatku za psa v roce 2024 v Plesné.

Poplatek za psa v roce 2024

Upozorňujeme tímto majitele psů v MOb Plesná, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku je do 31.3.2024. Výše poplatku  zůstala stejná jako v předešlých letech: za prvního psa 150,-- Kč a za dalšího psa 500,-- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,-- Kč.

Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uveden 054).