Podpora lidem v nouzi

17/1 2024

Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí finanční pomoc lidem v nouzi.

PODPORA OSOB V TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

 

Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí finanční pomoc lidem, kteří se vinou socioekonomické krize dostali do tíživé životní situace a vyčerpali všechny ostatní možnosti podpory.

 

Komu je pomoc určena:

 • Senioři 60+.
 • Samoživitelky/samoživitelé.
 • Chudé rodiny.
 • Muži/ženy/dlouhodobě nemocní/handicapovaní.

 

Forma pomoci:

 • Přímá finanční pomoc.
 • Úhrada nákladů.

 

Účel čerpání pomoci:

 • Úhrada nákladů na léky, hygienu, jídlo, ošacení, obuv a jiné základní potřeby lidem, kterým na ně po zaplacení účtů za energie a bydlení už nezbývají peníze.
 • Úhrada vyúčtování energií, náklady na bydlení.
 • Lékařské zákroky, které nehradí zdravotní pojišťovna.
 • Školní pomůcky, školní kroužky.
 • Internet a komunikační služby.
 • Pomoc s řešením zadlužení.
 • Ostatní účely dle potřebnosti a sociální situace žadatele.

 

Možnost čerpání finanční pomoci a mezní termín pro podání žádostí:

 • Do 15. 3. 2024.
 • Žádat o finanční podporu je možné i opakovaně.

Kontakt