Informace Charity Ostrava

7/6 2024

Hlavenková, Harries, Savka a Boráková – benefiční koncert 3. 10. 2024

Beata Hlavenková s kapelou Snů, James Harries & Band (UK) a muzikáloví pěvci Tomáš Savka a Veronika Boráková s doprovodem vystoupí 3. 10. 2024 od 19 h v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu při benefici „Sešli se, aby pomohli…“ na podporu Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří. Letos začala rekonstrukce budováním nezbytného lůžkového výtahu a bude pokračovat vytvořením 8 nových jednolůžkových pokojů, které zajistí soukromí a samostatné zázemí pro klienty, kteří nyní žijí ve sdílených pokojích. Výtěžek benefice Charitě Ostrava v rámci povolené veřejné sbírky pomůže se spolufinancováním rekonstrukce. Předprodej vstupenek probíhá na: https://dkakord.cz/akce/benefice/

Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy a mnoha dalších partnerů. Těšíme se na Vás!

 

Gabriel nabízí nově pomoc seniorům v domácnostech

Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory nabízí od července novou formu sociálně aktivizační služby – přímo v domácnostech seniorů. Jedná se o pomoc lidem, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění ohroženi sociálním vyloučením. Konkrétně Vám sociální pracovník služby může pomoci podpořit Vaši soběstačnost a samostatnost, rozvíjet Vaše dovednosti a komunikační schopnosti, posilovat Vaši psychickou kondici, nacházet smysluplné naplnění Vašeho volného času.

Služba je poskytována bezplatně a navazuje na aktivity komunitního centra pro seniory, které jsou lidem poskytovány ambulantně přímo v Charitním středisku Gabriel, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh. Kontaktní osoba: Bc. Veronika Curylová, 731 131 951, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz

 

Setkávání pečujících o lidi s demencí

Člověk pečující v domácím prostředí o svého blízkého, který trpí onemocněním demencí, se může ocitnout na hranici svých psychických i fyzických možností. Pomocí může být sdílení náročnosti domácí péče s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Srdečně Vás zveme na bezplatná Setkávání pečujících v termínech 24. 9., 22. 10. 2024, 16–18 h, která povede odborník v oblasti péče o lidi s demencí. Účastníci setkání společně řeší témata, otázky
a situace spojené s každodenní péčí a životem s člověkem s onemocněním. Místo setkávání a kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Mgr. Martina Krhutová,

e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692, web: www.ostrava.charita.cz

  

Jak pečovat o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termíny kurzu je 19. 9. 2024, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice nebo je možné domluvit individuální konzultaci i v jiném termínu. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz, web: https://hospicova.poradna.ostrava.charita.cz/

  

Stále jsem to já - služba pro lidi s onemocněním demencí

Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory nabízí aktivitu „Stále jsem to já“ lidem, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence. Nemocný člověk, kterému lékař sdělí tuto diagnózu, se často ocitá v depresi, má strach z budoucnosti, potřebuje   poradit, jak řešit svou nelehkou životní situaci.

Nabídneme Vám informace, poradenství, podporu a také místo, kde můžete být sami sebou, prostředí, kde budete přijímán(a) jako jedinečná lidská bytost. V rámci aktivity máte možnost si také „jen“ popovídat, sdílet Vaše obavy a představy o budoucnosti. Aktivita "Stále jsem to já" je pro veřejnost bezplatná a lze ji využít každou středu v době 10 – 12 h, 13 – 15 h. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný, individuální termín. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontakty: Charita Ostrava, Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh, Bc. Veronika Curylová, 731 131 951, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz

 

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Své poslání naplňuje již od roku 1994 a připomene si letos 30. výročí. Všechny služby jsou anonymní a bezplatné, určené lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně. Po domluvě je možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Konzultovat a objednávat se můžete na kontaktech: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz

 

Informace Charity Ostrava